Category: Game FPS hay nhất

Game FPS là thể loại game góc nhìn thứ nhất, tên tiếng anh là First Person Shooter.